Идёт загрузка, подождите...

commalacommala  

оформление автора   без оформления

«  13 августа 2011, 22:15  »

 

Сутра сердца (мандарин)

Рейтинг: +1  

Pinyin

jie di jie di bo luo jie di bo luo seng jie di pu ti sa po he (3x)
guan zi zai pu sa xing shen bo re po luo mi duo shi
zhao jian wu yun jie kong du yi qie ku e
she li zi se bu yi kong kong bu yi se
se ji shi kong kong ji shi se
shou xiang xing shi yi fu ru shi
she li zi shi zhu fa kong xiang
bu sheng bu mie bu gou bu jing bu zeng bu jian

shi gu kong zhong wu se wu shou xiang xing shi
wu yan er bi she shen yi wu se sheng xiang wei chu fa
wu yian jie nai zhi wu yi shi jie
wu wu ming yi wu wu ming jin
nai zhi wu lao si yi wu lao si jin
wu ku ji mie dao wu zhi yi wu de yi wu suo de gu

pu ti sa duo yi bo re po luo mi duo gu
xin wu gua ai wu gua ai gu wu you kong bu
yuan li dian dao meng xiang jiu jing nie pan
san shi zhu fo yi bo re po luo mi duo gu
de a nou duo luo san miao san pu ti
gu zhi bo re po luo mi duo shi da shen zhou
shi da ming zhou shi wu shang zhou shi wu deng deng zhou
neng chu yi qie ku zhen shi bu xu
gu shuo bo re po luo mi duo zhou ji shuo zhou yue
jie di jie di bo luo jie di bo luo seng jie di pu ti sa po he (3x)

 
   

комментарии:(комментариев 0 / 0 новых / 0 от друзей)

свернуть   развернуть

только новые

Автор запретил оставлять комментарии к этой записи